Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Software » Top 2500 English Words


Top 2500 English Words

 
18

Ćwiczenia na zdaniach

Integralną częścią programu są ćwiczenia na ponad 700 zdaniach. Uczą one kontekstowego znaczenia słów i ich praktycznego stosowania. Dobierając
zdania do programu kierowaliśmy się ich przydatnością w komunikowaniu się. Część zdań to popularne i często używane zwroty, np. pytania o imię, wiek,  pracę, miejsce zamieszkania - niezbędne, jeżeli chcemy porozumiewać się po angielsku. Program, dzięki licznym ćwiczeniom na zdaniach, uczy zwrotów, kolokacji oraz najważniejszych idiomów i czasowników frazowych.

Statystyka

W trakcie rozwiązywania wszystkich ćwiczeń, na pasku u dołu ekranu wyświetlane jest aktualne podsumowanie, informujące o ilości poprawnie udzielonych odpowiedzi ("Poprawnie:"), złych ("Błędnie:") oraz wynik podany w procentach.

 Memory

W Memory sprawdzamy nie tylko znajomość słownictwa, ale również ćwiczymy pamięć wzrokową. W ćwiczeniu tym należy znaleźć polsko-angielskie pary wyrazów poukrywane pod kartami. Jeśli dwie odkryte karty nie będą zawierały odpowiadających sobie słów lub zwrotów, to zostaną z powrotem zakryte. Dla ułatwienia, karty zakrywające polskie wyrazy różnią się opisem od kart zawierających wyrazy angielskie. U dołu ćwiczenia widoczne jest podsumowanie, pokazujące ilość podjętych prób oraz liczbę znalezionych par. Materiał do Memory jest losowany ze słówek z całej grupy tematycznej.

Odkrywanka

W Odkrywance sprawdzamy nie tylko znajomość pisowni, ale również rozumienie ze słuchu. W ćwiczeniu tym należy wpisać usłyszane angielskie słowo -  poprawna odpowiedź odkrywa fragment zdjęcia ukrytego pod kartami. Jeśli trzykrotnie podamy błędną odpowiedź, poprawne brzmienie słówka zostanie wyświetlone, a słówko powtórnie pojawi się wsród kolejno zadawanych pytań. Materiał do Odkrywanki jest losowany ze słówek z całej grupy tematycznej.

 

Test

Test pozwala zweryfikować znajomość słownictwa. Po rozwiązaniu testu pojawia się statystyka, która podaje wynik w procentach. Materiał do testu jest losowany ze słówek z całej grupy tematycznej.

 

Top 2500 English Words
Purchase Top 2500 English Words from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: application, requires, activities, games, revision, English, tests