Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Main page » Coursebooks » Grammar

Sort by: date | rating | most visited | comments | alphabetically

#1

#2

#3

#4

#5


Język angielski. Czasy i formy czasowników. Praktyczne ćwiczenia dla początkujących i średnio-zaawansowanych
16
 
 

Język angielski. Czasy i formy czasowników. Praktyczne ćwiczenia dla początkujących i średnio-zaawansowanychJęzyk angielski. Czasy i formy czasowników. Praktyczne ćwiczenia dla początkujących i średnio-zaawansowanych

Czasy stanowią jeden z najistotniejszych elementów gramatyki języka angielskiego. Opanowanie zasad użycia czasów oznacza nabycie umiejętności rozpoznawania kontekstów oraz właściwego wyrażania myśli. Czasy zwykle przysparzają wielu kłopotów uczniom początkującym, jednakże bez ich dobrej znajomości niemożliwe jest poprawne posługiwanie się językiem angielskim.
 
  More..
Word Up! How to Write Powerful Sentences and Paragraphs
27
 
 

Word Up! How to Write Powerful Sentences and ParagraphsWord Up! How to Write Powerful Sentences and Paragraphs

Want to write more powerfully? You've come to the right book. Word Up!--an eclectic collection of essays, more inspiration guide than style guide--serves up tips and insights for anyone who wants to write with more umph.
Word Up! does what too few writing books do: it practices while preaching, shows while telling, uses powerful writing to talk about powerful writing.
Word Up! explores the perplexities and celebrates the pleasures of the English language. It leaves you smiling--and ready to conquer your next blank (or blah) page.
 
  More..
Idiomy angielskie
13
 
 

Idiomy angielskie

Książka ta może być przydatna dla osób, które znają język angielski i chciałyby swoje wypowiedzi urozmaicić i wzbogacić. Wybrano idiomy najczęściej używane, dostosowując niewyszukane przykłady.
 
  More..
Английская грамматика в таблицах и схемах
4
 
 

Английская грамматика в таблицах и схемахАнглийская грамматика в таблицах и схемах

Предлагаемое издание объединяет в себе все основные явления грамматики английского языка, которые представлены либо в виде таблиц, либо в виде кратких объяснений. Его цель — структурировать и систематизировать знание английской грамматики.
 
  More..
Английский язык. Грамматика в кармане
3
 
 
Английский язык. Грамматика в карманеАнглийский язык. Грамматика в кармане Изучение иностранных языков — дело не такое уж страшное и трудное. А при грамотном подходе — даже занимательное! Вы держите в руках очень краткий справочник по грамматике английского языка. Насколько он краток? А настолько, чтобы охватить минимальный объем грамматики, без которого невозможно грамотно говорить и писать на английском языке.
 
  More..
Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs - Advanced
74
 
 

Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs - AdvancedLearn and practise the verbs, prepositions and idioms you need to speak and write naturally in English.

Part of the highly-successful  Word Skills series, it helps students improve their vocabulary and vocabulary learning skills by presenting and practising over 1000 Idioms and Phrasal Verbs in everyday contexts. Lots of opportunity for personalization and review gives them the confidence to use their new vocabulary.

 
  More..
Очерки по исторической грамматике английского языка
1
 
 

Очерки по исторической грамматике английского языкаОчерки по исторической грамматике английского языка

В пособии рассматриваются наиболее существенные преобразования в истории английского языка, в частности в его грамматическом строе.
Содержание:
Исходные положения. Эволюция языка и варьирование.
Развитие морфологической системы существительного и прилагательного (VIII–XV вв.).
Эволюция глагольного словообразования (VIII–XVIII вв.).
Развитие глагольных грамматических категорий (VIII–XVIII вв.).
Некоторые направления развития структуры предложения.
 
  More..