Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Audiobooks » Angielski na mp3 "Konwersacje dla zaawansowanych"


Angielski na mp3 "Konwersacje dla zaawansowanych"

 
110

Angielski na mp3 "Konwersacje dla zaawansowanych"

Język angielski
Poziom zaawansowany
Grupa wiekowa młodzież, dorośli
Nośniki mp3 (142MB, czas: 155 min) + „Karaoke” - pliki .lrc (75 KB). Całość na CD.

Opis Nowoczesny kurs na mp3 z serii Listen & Learn do samodzielnej nauki ze słuchu. Głwnym celem kursu jest rozwijanie słownictwa na poziomie zaawansowanym, wymaganego rwnież na egzaminach FCE, CAE, CPE oraz maturze na poziomie rozszerzonym. Kurs obejmuje 40 tematw leksykalnych oraz 16 funkcji konwersacyjnych - 150 sytuacji doskonalących wypowiadanie się; ponad 1200 słw, zwrotw i pełnych zdań do powtarzania.

Wszystkie słowa i wyrażenia nagrane są z tłumaczeniami, co ułatwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanować i utrwalić. Materiał wprowadzony w lekcji następnie pojawia się w ćwiczeniach na mwienie, a nagrane przykładowe odpowiedzi pozwalają na natychmiastowe sprawdzenie swojej wypowiedzi. To efektywna nauka, łatwa i dostępna dla każdego.

Uwaga! Nowość! Dzięki zastosowanemu systemowi „Karaoke” podczas słuchania lekcji tekst nagrania wyświetlany jest na przenośnym odtwarzaczu mp3 lub ekranie komputera.
Materiał kursu PART ONE MODERN LIVING
Lesson 1 Education / Rules and regulations
Lesson 2 Earning money / Accepting and refusing advice + Expressing uncertainty
Lesson 3 Modern lifestyles / Giving reasons + Expressing likes and preferences
PART TWO PLACES & OBJECTS
Lesson 4 Geography / Expressing impressions
Lesson 5 Buildings / Making suggestions and recommendations
Lesson 6 Objects / Making complaints
PART THREE THE MODERN STATE
Lesson 7 Economy / Expressing limited knowledge
Lesson 8 Politics and law / Expressing general opinions
Lesson 9 Culture / Disagreeing + Making recommendations
PART FOUR THE WORLD TODAY
Lesson 10 The world in danger / Expressing cause and consequence
Lesson 11 Crossing barriers / Giving opinions
Lesson 12 Modern media / Giving advice + Making assumptions


==credit goes to magdarok86== 
Purchase Angielski na mp3 "Konwersacje dla zaawansowanych" from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: mp3 Konwersacje dla zaawansowanych, Konwersacje, zaawansowanych, zaawansowanychmp3, , zaawansowanychAngielski, Angielski, LillyRose, added