Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Angielski z MP3 Playera! [POL]


Angielski z MP3 Playera! [POL]

 
63

Mówiony angielski ze słuchu na mp3 player to nowatorskie, ale doskonale już sprawdzone rozwiązanie dla osób, które szybko i skutecznie chciałyby opanować mówiony angielski, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają czasu na tradycyjną naukę. Dzięki zoptymalizowaniu kursu do pracy przy użyciu mp3 playera możemy uczyć się praktycznie wszędzie - w domu, na spacerze, w trakcie zakupów, podróży samochodem, tramwajem czy uprawiając jogging.
Zawartość płyty:
Na całość kursu składają się łącznie 3 katalogi: 2 główne katalogi-moduły z plikami mp3 oraz katalog zawierający tekstową wersję wszystkich słówek, zdań i wyrażeń zawartych w nagraniach. Wersja tesktowa występuje w dwóch formatach: PDF oraz dodatkowo w postaci zwykłych plików tekstowych TXT.
Struktura katalogów wewnątrz obu modułów wygląda identycznie. W obydwu znajdują się zestawy z nagraniami uporządkowane wg poziomów zaawansowania. Różni je natomiast przeznaczenie - moduł pierwszy to moduł prezentacji i wstępnego utrwalenia, drugi z nich ma charakter testowo-utrwalający.

System nauki:
Nauka odbywa się poprzez powtarzanie oraz ustne tłumaczenie zdań i wyrażeń w przeznaczonych do tego kilkusekundowych lukach. Do dyspozycji mamy dwa tryby nauki reprezentowane przez 2 główne katalogi-moduły:
w trybie pierwszym (Moduł I - NAUKA) po każdym zdaniu polskim i angielskim występują 3 luki, w których powtarzamy zdanie angielskie konfrontując je z angielską wymową.
w trybie drugim (Moduł II - TEST) po wystąpieniu polskiego słówka, zdania bądź wyrażenia następuje przerwa w której musimy zareagować polskim odpowienikiem.

Aby rozpocząć naukę wystarczy po prostu wybrać interesujące nas zestawy i skopiować je do pamięci przenośnego odtwarzacza.


Spoken English from hearing for mp3 player is an innovative solution but it turned out to be excellent for people who would like to master spoken English fast and effectively, especially for those who don’t have enough time to study in a traditional way. Thanks to optimized course working with mp3 player we can use it everywhere – at home, when going for a walk, during shopping, during driving or jogging.

Contents:
The whole course consists of 3 catalogues: 2 main catalogues-modules with mp3 files and the catalogue with text version of all words, sentences and phrases from recordings. Text version is in 2 formats: PDF and additionally as normal TXT files.
The structure of catalogues inside both two modules is identical. In both of them there are sets with recordings ordered according to levels. However they differ when it comes to usage – the first module is a presentation and tentative absorbing of the knowledge, while the second one is a typical test-practice module.

Learning system:
The process of learning is by repeating as well as oral translations of sentences and phrases during a few seconds’ gaps. There are 2 learning modes to our disposal represented by 2 main catalogues-modules:

• In the first mode (Moduł I-NAUKA) after each Polish sentence and English sentence there are 3 gaps where we repeat English sentence checking it with English pronunciation.
• In the second mode (Moduł II-TEST) after Polish word or sentence or phrase there is a gap where we have to react with Polish equivalent.

To start learning you simply choose the set of your interest and copy it into the memory of your portable mp3 player.


tekst

module 1

module 2
Purchase Angielski z MP3 Playera! [POL] from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: player, английского, разговорного, English, языка, oacute, wiony, angielski, trakcie, zakup