Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Exam Challenges 1- WB


Exam Challenges 1- WB

 
43

Exam Challenges – rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
  • Tematy i sylabus leksykalny odzwierciedlają proponowaną w standardach tematykę tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych
  • Różnorodność ćwiczeń na rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń pozwala gimnazjalistom na zaznajomienie się z formą zadań typowych dla egzaminu
  • Regularne powtórzenia materiału pomagają usystematyzować wiedzę i sprawiają, że uczeń ma poczucie, iż robi postępy, a jednocześnie wie, nad czym jeszcze musi popracować.
  • Zintegrowane słownictwo i gramatyka oraz sprawności językowe rozwijają kompetencję komunikacyjną uczniów
  • Strategie uczenia się wspierają autonomię ucznia, a elementy samooceny ułatwiają przejęcie odpowiedzialności za własną naukę i wskazanie materiału, który wymaga powtórki
  • System testujący wszystkie sprawności, szczególnie rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego, systematycznie przygotowuje uczniów do egzaminuPurchase Exam Challenges 1- WB from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Challenges, gimnazjalnego, egzaminu, rzetelne, ndash, przygotowanie, REUPLOAD, NEEDED, Thanks, Unmistakable, Reuploaded