Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Only for teachers » Adventures Elementary Portfolio


Adventures Elementary Portfolio

 
62

Adventures jest nowoczesnym kursem, ktorego głownym celem jest budowanie kompetencji komunikacyjnej. W każdym rozdziale podręcznika Adventures Elementary znajdują się zadania ćwiczące sprawność słuchania, czytania, mowienia i pisania, a wprowadzane słownictwo i struktury gramatyczne rownież służą budowaniu umiejętności komunikacyjnych. Dział Friends and Neighbours opiera się na sytuacjach, z ktorymi uczniowie mogą zetknąć się w życiu, w ten sposob zachęcając ich do ćwiczenia języka potrzebnego w sytuacjach praktycznych. Dodatkową możliwość ćwiczenia umiejętności czytania i pisania stwarza Zeszyt ćwiczeń i sekcja Skills extension w Książce nauczyciela. Adventures pomaga rownież w budowaniu kompetencji międzykulturowej. Dział Culture File dostarcza szerokich informacji na temat Wielkiej Brytanii i USA i zachęca uczniow do przetworzenia tych informacji w sposob tworczy w postaci prac projektowych. W co drugim rozdziale podręcznika znajdują się ćwiczenia budujące strategie uczenia się (study skills).

Preview:

Adventures Elementary Portfolio
Adventures Elementary Portfolio
Purchase Adventures Elementary Portfolio from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.
Tags: Elementary, Common, description, cards, selfassessment