Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Exam Materials » Matura Exam » Matura Companion - Audio CDs + keys


Matura Companion - Audio CDs + keys

 
78

Poziom biegoci jzykowej wg CEF: Matura Companion. Egzamin ustny i pisemny. Poziom podstawowy - B1

Matura Companion. Egzamin ustny i pisemny. Poziom podstawowy zawiera bogaty zestaw wicze rozwijajcych umiejtno mowienia z zakresu wszystkich wymaganych obszarow tematycznych, wiczenia rozwijajce umiejtnoci z zakresu rozumienia zesuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Ksika jest przeznaczona dla uczniow przygotowujcych si do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Zawarte w niej wiczenia umoliwiaj przygotowanie si teoretyczne i praktyczne do rozwizywania wszystkich typow zada wchodzcych w skad matury oraz rozwinicie umiejtnoci przydatnych w czasie egzaminu. Ksika skada si z dwoch rozdziaow: pierwszy – powicony egzaminowi ustnemu, drugi – egzaminowi pisemnemu. W ksice omowiono szczegoowo wszystkie rodzaje zada egzaminacyjnych oraz opatrzono je wskazowkami i komentarzami. Dodatkowo Rozdzia I zosta wzbogacony o sowniczek trudniejszych wyrazow i zwrotow umieszczony na marginesie.

Najwaniejsze cechy:

    * prezentacja funkcji jzykowych niezbdnych do przeprowadzenia rozmow sterowanych w zadaniu pierwszym oraz struktur jzykowych i zasad dotyczcych umiejtnoci opisywania ilustracji w zadaniu drugim egzaminu
    * wiczenia rozwijajce sprawno mowienia z zakresu wszystkich pitnastu obszarow tematycznych
    * prezentacja i wiczenie sownictwa wg zakresow tematycznych
    * 15 zestawow egzaminacyjnych (egzamin ustny) – po jednym z kadego zakresu tematycznego
    * materia ilustracyjny w kolorze (do zadania nr 2)
    * lista pyta do ilustracji umieszczona na kocu Rozdziau I
    * 15 zada z zakresu rozumienia ze suchu i 15 z zakresu rozumienia tekstu czytanego (zadania typu prawda/fasz, dobieranie/przyporzdkowanie oraz wielokrotny wybor)
    * unikalne opracowanie form wypowiedzi pisemnych wraz z komentarzem i wskazowkami (pocztowka, ogoszenie, notatka, zaproszenie, ankieta, wiadomo e-mail, list prywatny i oficjalny)
    * 40 zada z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnych
    * 5 zestawow egzaminacyjnych (egzamin pisemny)
    * szczegoowe wskazowki pomagajce w rozwizaniu zada
    * rady dowiadczonych pedagogow dotyczce przydatnych strategii egzaminacyjnych
    * sowniczek trudniejszych wyrazow i zwrotow umieszczony na marginesie
    * aneksy zawierajce zestawienia zwrotow rozpoczynajcych i koczcych listy, a take inne przydatne sownictwo do wykorzystania w ronego rodzaju listach (styl nieoficjalny, pooficjalny, oficjalny)
    * 2 pyty CD
    * klucz do wszystkich zada i zapis nagra – wydany w formie odrbnej broszurki
Purchase Matura Companion - Audio CDs + keys from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Audio, Companion, basic, required, version, matura, written