Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Grammar » Practical grammar exercises part 1


Practical grammar exercises part 1

 
225

Practical Grammar Exercises. Part I to pierwsza część zbioru ćwiczeń powstałych w oparciu o zajęcia z Praktycznej Gramatyki Języka Angielskiego (Practical Grammar of English), prowadzone na I roku filologii angielskiej studiow I stopnia. Choć publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentow I roku filologii angielskiej, to mogą z niej korzystać także osoby, ktore posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym i chcą pogłębiać znajomość gramatyki języka angielskiego.
Celem autorow publikacji jest przećwiczenie i udoskonalenie struktur gramatycznych związanych z systemem angielskiego czasownika – system czasow (Tenses), wraz ze szczegolnymi przypadkami użycia czasow (Unreal Past i Subjunctive), okresy warunkowe (Conditionals), czasowniki modalne (Modal Verbs), konstrukcje bezokolicznikowe (Infinitives) i gerundialne (Gerunds), stronę bierną (Passive Voice), mowę zależną (Reported Speech), imiesłowy (Participles) oraz przyimki (Prepositions), ze szczegolnym uwzględnieniem tych, ktore występują z czasownikami.
Książka składa się z części ćwiczeniowej oraz klucza. W części ćwiczeniowej występuje pięć rodzajow ćwiczeń: dwa typy parafrazy zdaniowej, dobieranie właściwych form czasownikow w nawiasach, testy wielokrotnego wyboru, testy na rozpoznawanie i poprawę błędow.

WARNING: THE SCANS ARE OF POOR QUALITYPurchase Practical grammar exercises part 1 from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: exercises, grammar, level, practice, includes, clear, structure, aspects