Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Black Hole » Matura Masters Pre-intermediate Tests


Matura Masters Pre-intermediate Tests

 

Zbiór testów przeznaczonych dla kursu Matura Masters Pre-intermediate.

 

Proponowany przez nas zbiór testów obejmuje cztery róŜne typy sprawdzianów: kartkówki, testy jednostkowe, przekrojowe testy semestralne oraz test z całego roku. Poszczególne typy sprawdzianów zostały dokładnie dostosowane zarówno do materiału gramatycznoleksykalnego zawartego w podręczniku, jak i róŜnych rodzajów zadań kompetencji językowych obowiązujących na egzaminie maturalnym. Aby ułatwić Państwu korzystanie z testów w róŜnych grupach, wszystkie sprawdziany zostały przygotowane w wersjach A i B.Dear User, your publication has been rejected because WE DO NOT ACCEPT THIS SORT OF MATERIALS at englishtips.org. Note: if you're trying to share a movie, TV series or a cartoon with English subtitles, you can post the links in our Forum. We do not accept such materials on the main site. Thank you
Tags: Pre-intermediate, Masters, Matura, answers, tests, oacute, zosta