Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » How about learning English? - 3rd Edition - SB (vol. 1 and 2)


How about learning English? - 3rd Edition - SB (vol. 1 and 2)

 
32

How About Learning English? Jest rozszerzoną wersją podręcznika o tym samym tytule, wydanego w 1987 roku i mającego już siedem wznowień. Obecna wersja została podzielona na dwie części. Pierwszy tom zawiera materiał językowy przewidziany na dwa lata nauki od podstaw, drugi — na trzeci i czwarty rok nauki.

Każdy tom zawiera 30 lekcji. Po pięciu lekcjach następuje lekcja powtórzeniowa (Revision Exercises), która służy utrwaleniu materiału i sprawdzeniu stopnia jego opanowania. Stanowi również przygotowanie do testu czy też innego rodzaju sprawdzianu okresowego.
Każda lekcja zawiera sześć zasadniczych elementów: prezentację struktur językowych, dialog, tekst, wyjaśnienia gramatyczne, ćwiczenia i część poświęconą pracy nad rozwijaniem sprawności rozumienia ze słuchu.

Prezentacja struktur językowych (Points to Remember). Założeniem tej części lekcji jest skoncentrowanie uwagi ucznia na strukturach językowych, które są tematem lekcji.
Dialog. Napisany prostym i potocznym językiem pokazuje, jak funkcjonują dane struktury w sytuacjach życia codziennego.

Tekst. Tematyka tekstów uwzględnia zainteresowania i potrzeby młodego człowieka w dzisiejszej rzeczywistości. Celem pracy nad tekstem jest wyrobienie sprawności czytania ze zrozumieniem: uczeń powinien umieć wyszukać w tekście określone informacje, stwierdzić, które są prawdziwe, a które nie, oraz wykorzystać je do sformułowania wypowiedzi na dany temat.

Gramatyka (Grammar). Zagadnienia gramatyczne są przedstawione i wyjaśnione w sposób zwięzły i prosty, jak najbardziej przystępny dla ucznia.

Ćwiczenia (Exercises). Mają one kształtować różne zakresy kompetencji językowej. Są więc ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia tekstu pisanego, a także wyrabiające sprawność mówienia. Są ćwiczenia utrwalające i uczące poprawności językowej. Sprawność pisania jest wyrabiana za pomocą tzw. guided compositions, czyli ćwiczeń, w których uczeń dostaje gotowy wzór językowy, na podstawie którego buduje swoją wersję wypowiedzi pisemnej.

Ćwiczenia na rozumienie mowy (Listening Task). Nowością w podręczniku są ćwiczenia przeznaczone do rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu. Zadaniem tych ćwiczeń jest:
— wprowadzenie tematyki nagrań i związanego z nią słownictwa,
— sprawdzenie ogólnego rozumienia wysłuchanego tekstu,
— pomoc w dokładniejszym (ale nie dosłownym) zapoznaniu się z nagraniem,
— umożliwienie swobodnej wypowiedzi z wykorzystaniem słownictwa i struktur zawartych w nagranym dialogu czy opowiadaniu.


Preview screens:

 

How about learning English? - 3rd Edition - SB (vol. 1 and 2)
How about learning English? - 3rd Edition - SB (vol. 1 and 2)
How about learning English? - 3rd Edition - SB (vol. 1 and 2)
How about learning English? - 3rd Edition - SB (vol. 1 and 2)

 

 
Purchase How about learning English? - 3rd Edition - SB (vol. 1 and 2) from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: English, Polish, technical, Edition, learning, about