Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Only for teachers » Bingo! 5 (TB + test with keys)


Bingo! 5 (TB + test with keys)

 
18

Bingo! 5. Książka dla nauczyciela zawiera szczegółowy opis propozycji przeprowadzenia poszczególnych lekcji. Każda z nich została podzielona na części tematyczne. Language Focus prezentuje materiał leksykalno-gramatyczny lekcji i jednocześnie formułuje jej temat. Vocabulary przedstawia słownictwo każdej lekcji, przy czym podkreślone wyrazy i zwroty stanowią niezbędne minimum, jakie uczeń powinien sobie przyswoić po każdej lekcji, natomiast o pozostałych decyduje nauczyciel. Tam, gdzie jest to możliwe, podano propozycję przeprowadzenia ćwiczeń na różnych poziomach zaawansowania językowego (Ideas for fast learners oraz Ideas for beginner/elementary students). Optional activity to propozycja dodatkowych ćwiczeń, zabaw językowych i prac typu project work do wykonania podczas lekcji. Extra task jest propozycją dodatkowej pracy domowej. Opis każdej lekcji zawiera również Tapescript, będący tekstem nagrania ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Książka dla nauczyciela zawiera dodatkowy komponent diagnostyczny w postaci 10 testów, odnoszących się do poszczególnych części podręcznika oraz kompletny klucz do zeszytu ćwiczeń.Purchase Bingo! 5 (TB + test with keys) from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Bingo, testy, Teacher, nauczyciela, wiczenia