Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Black Hole » Angielski No Problem!+ Poziom Podstawowy PC


Angielski No Problem!+ Poziom Podstawowy PC

 

Angielski. No problem!+ Poziom podstawowy A1-A2, to obszerny podręcznik do samodzielnej nauki, wyposażony w kurs komputerowy i zestaw nagrań MP3 do niezależnego odtwarzania.
Swobodne porozumiewanie się podstawowym zasobem słownictwa. Zakres kompetencji według wytycznych Rady Europy.

Kurs zawiera:
Listen and read – dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowych koloacji, ponad 10 godzin nagrań wykonanych przez lektorów brytyjskich i ćwiczenia wymowy
New words and expressions – listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania
Grammar – wykłady gramatyczne
Commentaries – komentarze językowe i kulturowe
Exercises – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne
Dictionary – podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu

Program SuperMemo w skrócie

1. SuperMemo opiera się na wynikach badań naukowych nad pamięcią długotrwałą.
2. SuperMemo wyznacza optymalne daty powtórek przyswajalnego materiału.
3. SuperMemo dostosowuje plan nauki do predyspozycji uczącego się, stopnia trudności materiału i oczekiwanego poziomu skuteczności pamiętania.
4. Przy regularnej pracy z programem SuperMemo zapewnia zminimalizowanie czasu nauki przy zachowaniu wyznaczonego, wysokiego poziomu retencji wiedzy.


Trener wymowy pozwala:

* nagrać własną wypowiedź, którą program automatycznie oceni, analizując akcent, intonację i inne ważne parametry wymowy
* poznać stopień poprawności swojej wymowy dzięki wykresom amplitudy i spektrogramom
* sterować wypowiedzią lektora, zwalniając lub przyspieszając jej tempo


Nagrania MP3
Nagrania w formacie MP3 dają możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.
Informacje szczegółowe: (to co poniżej przenieść o 1 poziom opisu niżej, całość, która jest opisana italikiem)
1. na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi:

* odmiana i zastosowanie czasowników: to be, to have,
* odmiana i zastosowanie czasowników modalnych: can, should, must, will, have to,
* rodzajnik określony i nieokreślony,
* liczebniki główne i porządkowe,
* zaimki osobowe i dzierżawcze,
* czasy: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous,
* tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,
* dopełniacz saksoński,
* określniki: some, any
* rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
* stopniowanie przymiotników,
* przyimki,
* wyrażenia: there is, there are, would like to, to be going to, to be to,
* wskazówki dotyczące wymowy,

2. wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:

* przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych,
* jedzenie i gotowanie,
* podawanie godziny i daty,
* czynności dnia codziennego,
* opisywanie własnych zainteresowań,
* opisywanie przeszłości i mówienie o planach na przyszłość,
* opisywanie pogody, wyglądu zewnętrznego i charakteru,
* podstawowe zagadnienia związane z pracą,
* opis miasta i państwa pod kątem turystycznym i gospodarczym,
* podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia i szkolnictwa w Wielkiej Brytanii,

3. ponad 1 000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki,
4. ponad 3 000 ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w formie przygotowanej specjalnie dla kursów językowych,
5. czytanki i dialogi w języku angielskim z polskim tłumaczeniem,
6. na końcu książki oraz w programie multimedialnym zamieszczony został podręczny słowniczek, złożony z wyrazów i zwrotów użytych w kursie,
7. zintegrowany z programem, zaawansowany analizator wymowy, pozwalający użytkownikom w domowym zaciszu doskonalić wymowę, a przez to ośmielić do mówienia w języku obcym,
8. tematykę kursu oraz zagadnienia gramatyczne przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Materiał tego kursu skutecznie przygotowuje do egzaminu TELC na poziomie A2.

Dear User, your publication has been rejected because THE COVER IMAGE IS NOT UPLOADED PROPERLY. The cover image needs to be uploaded TO OUR SERVER. Please see the RULES page (http://englishtips.org/?do=static&page=rules_for_publishing) for more detail. Fix your publication and send a PM to Admin or any Trusted Contributor, stating the publication title, so that we know it has been fixed and is ready for approval.
Tags: supermemo, Poziom, Angielski, s322ownictwa, zasobem, si281, Poziom