Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Exam Materials » Matura Exam » Matura z języka angielskiego - (Audio CD's + keys)


Matura z języka angielskiego - (Audio CD's + keys)

 
61

Poziom biegłości językowej wg CEF:
Matura z języka angielskiego. Zestawy egzaminacyjne. Poziom podstawowy - B1

Matura z języka angielskiego. Zestawy egzaminacyjne. Poziom podstawowy to publikacja, ktora pozwoli uczniowi kompleksowo przygotować się do obu części egzaminu na poziomie podstawowym.
 
Najważniejsze cechy:

    * 10 zestawow do egzaminu ustnego oraz 10 pisemnych zestawow egzaminacyjnych
    * przykłady wypowiedzi do wszystkich zadań w zestawach - np. przykłady rozmow sterowanych w postaci dialogow, modelowe opisy ilustracji z odnośnikami do kryteriow oceny, pytania egzaminującego z propozycjami argumentow
    * omowienie form wypowiedzi pisemnych wymaganych na poziomie podstawowym (pocztowka, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość e-mail, ankieta, list prywatny i oficjalny) wraz z przykładowymi wypracowaniami

Celem autorow zbiorow było stworzenie obszernego materiału, ktory pomoże zdającym rozwinąć wszystkie sprawności językowe testowane na maturze ustnej i pisemnej. Szczeglny nacisk położono na rozbudowanie materiałw pomocniczych do poszczegolnych typow zadań egzaminacyjnych. W zestawach znalazły się teksty dotyczące tematow, ktore z pewnością zainteresują młodego czytelnika i oprocz wiedzy językowej dostarczą mu rownież informacji o wspołczesnym świecie.
Materiał zawarty w publikacjach został opracowany z wykorzystaniem dotychczasowej oferty maturalnej, zgodnie z aktualnie obowiązującym formatem egzaminu, podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych.
 
Najważniejsze zalety zbiorow:

    * rożnorodne ćwiczenia, umożliwiające zapoznanie się ze wszystkimi typami zadań, jakie mogą wystąpić na egzaminie ustnym i pisemnym
    * przejrzysty układ pozwalający na robienie notatek
    * rozbudowane materiały pomocnicze, zawierające praktyczne wskazowki na temat poszczegolnych typow ćwiczeń egzaminacyjnych,  także szczegołowy opis egzaminu i kryteria oceniania
    * lista przydatnych wyrażeń i zwrotow (na poziomie podstawowym uzupełniona ich polskimi odpowiednikami)
    * indeks umożliwiający odnalezienie zadań odpowiadających poszczegolnym zakresom tematycznym opisanym w standardach wymagań
    * sposoby korzystania ze zbiorow: rozwiązywanie poszczegolnych typow zadań w trakcie lekcji przy jednoczesnym omawianiu strategii ich rozwiązywania, zadawanie uczniom wybranych testow jako pracę domową lub samodzielna praca dodatkowa (oswojenie uczniow z rożnymi rodzajami zadań egzaminacyjnych); zestawy zadań do egzaminu ustnego świetnie sprawdzą się na początku lub końcu lekcji jako tzw. five-minute activities
    * do każdej z książek dołączono po dwie płyty CD z nagraniami tekstow do zadań rozwijających sprawność słuchania
    * klucz wydany w formie osobnej broszurki zawierający przykładowe wypowiedzi pisemne (poziom podstawowy) oraz zapis nagrań z odnośnikami do konkretnych fragmentow tekstu uzasadniających podaną odpowiedź

 

KEYS  13,3 MB from 2of6

Not registered yet? We'll like you more if you do!
Purchase Matura z języka angielskiego - (Audio CD's + keys) from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: angielskiego, j281zyka, written, version, required, examination, matura, Matura, basic