Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Software » Angielski Supermemo Power Words


Angielski Supermemo Power Words

 
74

System Power Words! pozwala w systematyczny i skuteczny sposob opanować prawie 4 tysiące trudnych słow i zwrotow angielskich. Większość z nich reprezentuje bardzo zaawansowany poziom, a słownictwo z końcowych części systemu może sprawiać trudności nawet rodowitym użytkownikom języka angielskiego.

Dobor materiału Power Words! został w znacznej mierze wykonany na podstawie analizy oczekiwań znajomości słownictwa podczas egzaminow TOEFL (Test of English as a Foreign Language) oraz werbalnych części egzaminow GRE (Graduate Record Examinations) i GMAT (Graduate Management Admissions Test). TOEFL jest uniwersalnym amerykańskim egzaminem badającym poziom umiejętności językowych. Wyniki egzaminow GRE są stosowane przez uniwersytety amerykańskie i sponsorow stypendiow do oceny umiejętności kandydatow na studia. GMAT bada predyspozycje kandydatow na studia ekonomiczne. Warunkiem sukcesu podczas zdawania GRE i GMAT jest, oprocz umiejętności analitycznych, perfekcyjna znajomość języka, w tym zaawansowanego słownictwa. Więcej informacji na temat TOEFL, GRE i GMAT znajdziesz na stronach organizatora tych egzaminow na całym świecie http://www.ets.org.

Zarowno pytania jak i odpowiedzi sformułowane są w Power Words! po angielsku. Wszystkie teksty są ilustrowane nagraniami lektora, umożliwiając porownanie z własnymi nagraniami wypowiedzi. Pytania zawierają z reguły definicje słow oczekiwanych w odpowiedzi. Taki tryb odpytywania wymusza i sprawdza aktywną zdolność posługiwania się trudnym słownictwem. Schemat ten nie jest stosowany w przypadku, gdy poznawanemu znaczeniu odpowiada bezpośrednio jakiś łatwiejszy lub częściej używany synonim. Wtedy słowo trudniejsze pojawia się w pytaniu, a w odpowiedzi należy podać prostszy synonim lub definicję słowa.

Materiał Power Words! w połączeniu z programem SuperMemo stanowi wyjątkowe narzędzie wspomagające zapamiętywanie. Regularne wykonywanie powtorek zadawanych przez program pozwala utrzymać w pamięci zapamiętane wcześniej informacje i w pełni skoncentrować na opanowywaniu kolejnych partii słownictwa. Przy codziennej pracy z SuperMemo udział prawidłowych odpowiedzi w losowym teście na materiale zapamiętywanym z pomocą programu wynosi najczęściej ponad 95%.

Preview:

Angielski Supermemo Power WordsPurchase Angielski Supermemo Power Words from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Graduate, Words, students, Power, Examinations, Management, Admissions