Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Grammar » Phrasal verbs - mp3 (Audio with tape script)


Phrasal verbs - mp3 (Audio with tape script)

 
128

Tytuł  Angielski na mp3 "Phrasal verbs" - część 1 i 2
 
Język angielski
Poziom średnio zaawansowany, zaawansowany
Grupa wiekowa młodzież, dorośli
Nośniki mp3 (127MB, czas: 128 min) + „Karaoke” - pliki .lrc ( 81 KB). Całość na CD.
Cena katalogowa: 29,90 PLN / w naszym sklepie: 28,00 PLN 
Opis Kurs na mp3 do samodzielnej nauki ze słuchu z serii Listen & Learn na poziomie średnio zaawansowanym / zaawansowanym. Głwnym celem kursu jest nauka i trwałe zapamiętanie czasownikw frazowych najczęściej występujących w codziennych rozmowach i tekstach pisanych oraz w testach i egzaminach: FCE, CAE, maturalnym na poziomie rozszerzonym i innych.

Uwaga! Nowość! Dzięki zastosowanemu systemowi „Karaoke” podczas słuchania lekcji tekst nagrania wyświetlany jest na przenośnym odtwarzaczu mp3 lub ekranie komputera.
 
Materiał kursu „Phrasal verbs” Part 1 - 12 lekcji, w ktrych czasowniki o podobnym znaczeniu wprowadzone są według przyimkw: out, off, through, into, over, up, down, away, on, back. Nauka odbywa się poprzez kojarzenie znaczenia w kontekście - w każdej lekcji historyjka i samodzielne tworzenie zdań według instrukcji lektora.

„Phrasal verbs” Part 2 - każda z 16 lekcji prezentuje kolejny czasownik frazowy: take, get, turn, break, look, bring, come, give, cut, put, run, grow, set, carry, go, make. Wszystkie czasowniki nagrane są z tłumaczeniami, a zestaw ćwiczeń w każdej lekcji pozwala szybko je opanować i utrwalić. Dodatkowo w ćwiczeniach na mwienie nagrane są przykładowe odpowiedzi, umożliwiające słuchaczowi natychmiastowe sprawdzenie swojej wypowiedzi. To efektywna nauka, łatwa i dostępna dla każdego.


Prasal verbs - mp3
level: intermediate, advanced
Age group, youth, adults

The course is great for self-studying, listening of phrasal verbs. The purpose of this course is to learn and remember the most common phrasal

verbs in everyday conversations and written texts, and in tests and exams: FCE, CAE

Course material "Phrasal verbs" Part 1 - 12 lessons, with following prepositions: out, off, through, into, over, up, down, away, on, back. Learning takes place through the importance of the context - a lesson in every story and the creation of separate sentences by the reader.

"Phrasal verbs" Part 2 - each with 16 lessons present phrasal verbs with the following verbs: take, get, turn, break, look, bring, come, give, cut, put, run, grow, set, carry, go, make. All these verbs are recorded in English with the Polish translation, a set of exercises in each lesson to learn quickly and fix them. This effective learning, easy and accessible for everyone.


Note on content concerning the used language:
Suitable also for NON-POLISH USERS! With tape script for the texts also in English language! The manual for the "lrc" files (which are necessary for the karaoke section only!) are in polish only!==credit goes to magdarok86== 
Purchase Phrasal verbs - mp3 (Audio with tape script) from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Phrasal verbs - mp3, verbs, mp3Phrasal, Phrasal, , texts, course, phrasal, script