Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Audiobooks » Konwersacje dla średnio zaawansowanych mp3 / Conversation topics (Audio)


Konwersacje dla średnio zaawansowanych mp3 / Conversation topics (Audio)

 
75

Język angielski
Poziom średnio zaawansowany
Grupa wiekowa młodzież, dorośli
Nośniki mp3 (141MB, czas: 155 min) + „Karaoke” - pliki .lrc (71 KB). Całość na CD.

Opis Nowoczesny kurs na mp3 z serii Listen & Learn do samodzielnej nauki ze słuchu. Głwnym celem kursu jest pokonanie „bariery” w mwieniu oraz opanowanie słownictwa pozwalającego na swobodne prowadzenie rozmowy, wymaganego rwnież na egzaminach FCE, CAE i innych.

Wszystkie słowa i wyrażenia nagrane są z tłumaczeniami, co ułatwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanować i utrwalić. Materiał wprowadzony w lekcji następnie pojawia się w ćwiczeniach na mwienie, a nagrane przykładowe odpowiedzi pozwalają na natychmiastowe sprawdzenie swojej wypowiedzi. To efektywna nauka, łatwa i dostępna dla każdego.

Uwaga! Nowość! Dzięki zastosowanemu systemowi „Karaoke” podczas słuchania lekcji tekst nagrania wyświetlany jest na przenośnym odtwarzaczu mp3 lub ekranie komputera.

A modern course of a series of mp3 Listen & Learn for self-study listening. The purpose of this course is to master vocabulary and allowing to learn free talks required in exams of FCE, CAE and others.

All words and phrases with translations are recorded, making it easier to benefit from the course and allows them to learn quickly. The material placed in the lesson then appears in the exercises, a recorded sample allows immediate response to check your speech. An effective way of learning, easy and accessible for everyone.

ALSO SUITABLE FOR NON-POLISH USERS as most texts are in English


Materiał kursu / Contents:
PART ONE PEOPLE
Lesson 1 Family
Lesson 2 People’s character and feelings
Lesson 3 Health
PART TWO WORK & CAREER
Lesson 4 Career prospects
Lesson 5 In business
Lesson 6 At work
PART THREE NATURE
Lesson 7 The Environment
Lesson 8 Climate
Lesson 9 Natural disasters
PART FOUR PUBLIC LIFE
Lesson 10 Politics and the economy
Lesson 11 Science and technology
Lesson 12 Crime
PART FIVE SOCIAL LIFE
Lesson 13 Entertainment
Lesson 14 Socialising
Lesson 15 LeisureNot registered yet? We'll like you more if you do!


==credit goes to magdarok86==
Purchase Konwersacje dla średnio zaawansowanych mp3 / Conversation topics (Audio) from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: zaawansowanych, 347rednio, Konwersacje, mp3Konwersacje, course, SUITABLE, NONPOLISH, texts, English