Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Dictionaries and Encyclopedias » The New English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation Dictionary


The New English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation Dictionary

 
135

 CD version!, first ever bilingual dictionary of American English contains over 140.000 entries, 400.000 meanings and 100.000 idioms and fixed phrases; gives specific British as well as Australian, Canadian, New Zealand and South-African usage; contains abundant technical and specialized vocabulary in such areas as law, economy, computers, the military, medicine, mass media, sports, botany and zoology; provides literary and colloquial expressions, slang, archaic words, idioms and fixed phrases; presents use of words in context illustrated by a large number of original sentences. The New Kosciuszko Foundation Dictionary on CD-ROM contains: - all the entries from both the volumes; - grammatical information; - phonetic transcription; lets the user: - select the language of messages; - make word searches; - copy entries straight into documents; - make extended full-text searches; - keep track of previuos searches; - access the dictionary from within other applications; - add new entries to the dictionary or delete the existing ones.

Nowy słownik polsko-angielski, angielsko-polski Fundacji Kościuszkowskiej
- pierwszy dwujęzyczny słownik angielszczyzny amerykańskiej

- zawiera ponad 140.000 haseł, 400.000 znaczeń i blisko 100.000 idiomów i utartych zwrotów;

- uwzględnia specyficzne użycia brytyjskie oraz inne odmiany języka angielskiego, np. australijską, kanadyjską, nowozelandzką czy południowoafrykańską;

- zawiera obszerną terminologię techniczną i specjalistyczną, m.in. z takich dziedzin jak: prawo, ekonomia, informatyka, wojsko, medycyna, media, sport, botanika i zoologia;
- podaje wyrażenia literackie, język potoczny, slang, archaizmy, idiomy i syntagmy konwencjonalne;
- podaje przykłady użycia słów w autentycznych zdaniach.

Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej w wersji elektronicznej
zawiera:
- wszystkie hasła obu tomów,
- informacje gramatyczne,
- transkrypcję fonetyczną.

pozwala użytkownikowi na:
- wybór języka, w którym są podawane komunikaty, wyszukiwanie słów,
- kopiowanie haseł do dokumentów,
- wyszukiwanie wszystkich haseł zawierających słowo wskazane przez użytkownika

The New English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation DictionaryPurchase The New English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation Dictionary from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: searches, contains, Dictionary, dictionary, Foundation