Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Black Hole » Wielki Multimedialny Slownik Oxford PWN


Wielki Multimedialny Slownik Oxford PWN

 

Podstawowe cechy programu:
Wysoka jakość słownictwa
Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-OXFORD to najobszerniejszy słownik dwujęzyczny, jaki ukazał się w Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat. To także przykład słowników nowej generacji opartych na danych zaczerpniętych z rzeczywistego języka, a nie - jak to bywało dotychczas - z innych słowników. Prezentowany zestaw haseł oraz ich zawartość zaczerpnięte zostały bezpośrednio z gromadzonych w wersji elektronicznej, reprezentatywnych tekstów języka, zwanych korpusami językowymi. Dla języka angielskiego jest to Oxford English Corpus, a dla polskiego - Korpus języka polskiego PWN.
Ogromne zasoby słownictwa
Słownik zawiera ponad milion angielskich i polskich jednostek leksykalnych, tj. wyrazów hasłowych, ich znaczeń, złożeń, najczęstszych połączeń z innymi wyrazami, typowych użyć w konstrukcjach gramatycznych i frazeologicznych, zaprezentowanych w sposób przystępny i przejrzysty.
Dogodna forma prezentowanych danych
Elektroniczna forma słownika daje możliwość łatwego i intuicyjnego dotarcia do szukanych słów i zwrotów oraz udostępnia bardziej wyrafinowane narzędzia wyszukiwawcze. Program został opracowany w sposób ułatwiający równoczesne korzystanie ze standardowych narzędzi biurowych (dzięki automatycznemu reagowaniu na zawartość schowka i możliwości przeciągania tekstów).

Dodatkowe cechy programu:
Słownictwo
słownictwo ogólne, slangowe, specjalistyczne
zawiera ponad 500 000 angielskich i ponad 500 000 polskich jednostek leksykalnych, pochodzących ze wszystkich odmian języka, wraz z ich typowymi użyciami w konstrukcjach gramatycznych
alfabetyczne przeglądanie haseł
informacje gramatyczne przy hasłach angielskich i polskich
informacje fonetyczne przy hasłach polskich
uwzględniona różnica pomiędzy brytyjską i amerykańską pisownią oraz wymową
około 52 tys. nagrań wymowy słów angielskich i polskich czytane przez profesjonalnych lektorów
słownik zawiera rzadsze formy wyrazów oraz nieregularne formy fleksyjne
różne sposoby wyszukiwania haseł (zaawansowane, krzyżówkowe, w bieżącym haśle)
kwalifikatory dziedzinowe oraz stylu i zakresu
możliwość kopiowania i drukowania pojedynczych haseł

Materiały dodatkowe
informacje o gramatyce języka angielska i polskiego
zwroty przydatne w różnych sytuacjach
przykłady polskich i angielskich pism użytkowych
korespondencja w interesach
słownictwo i zwroty z wybranych dziedzin
tabela symboli międzynarodowego alfabetu fonetycznego
tradycyjne brytyjskie i amerykańskiego jednostki miary


Not registered yet? We'll like you more if you do!

 

 

LINK/S DAMAGED? Wrong pass?

Pls check- thank you, Pumukl. Please also add file format + size!
Tags: j281zyka, Oxford, s322ownik243w, Wielki, s322ownik, s322owników, zaczerpni281tych, danych, innych, nbspnbspLINKS, DAMAGED, s322ownik, dotychczas