Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » The very english you need. Angielski, jakiego potrzebujesz


The very english you need. Angielski, jakiego potrzebujesz

 
178

Знакомьтесь: перед вами великолепное, но необычное пособие по английскому языку (из Польши) : его случайно нашли в интернете. Книга адресована тем, кто хотел бы вспомнить грамматику английского языка, пополнить словарный запас и подготовиться к экзамену FCE. Более 300 страниц текста, каждая из 24 глав начинается с очередного эпизода "учебной" повести - захватывающей истории японца Jet Itosu, который прибыл в США с важным заданием. За текстом в каждой из глав следуют (1) подробные объяснения английских грамматических структур, использованных в данной главе. эта часть комментария приведена на польском языке, но многочисленные английские примеры будут понятны всем. (2) Далее следует огромное количество разнообразных и тщательно продуманных упражнений на всевозможные темы, такие как парафразирование, завершение незаконченных предложений, словообразование, перевод смысла (не буквальный!) и т.д. (3) Разумеется, в конце книги вы найдёте "ключи" ко всем заданиям, что особенно полезно для тех, кто использует книгу для самостоятельных занятий
Przedstawiamy Państwu niezwykłą, wspaniałą książkę nieznanego autora, nie opatrzoną tytułem albo nazwą, znalezioną gdzieś w necie. Książka szczególnie przygotowana z myślą o tych czytelnikach, którzy chcą odświeżyć gramatykę, słownictwo i przygotować się do egzaminu FCE. Każda jej część składa się z opowiadania, każde następne jest kontynuacją poprzedniego. Historia Jet Itosu - Japończyka, ktory przybywa do USA z ważną misją .. Ponad 300 stron lektury. Każdy rozdział składa się z 2-3 stron jego historii, pod tekstem znajdują się wyjaśnienia poszczególnych aspektów gramatyki wystepujących w danym fragmencie opowiadania, mnóstwo ćwiczeń, jak na przykład: parafrazowanie, uzupełnianie zdań, word formation czy tłumaczenia. Książka oczywiście posiada odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń, co niezmiernie pomaga w samodzielnej nauce :)Poziomy: intermediate/upper-interpediate
English Description:
Let me introduce to your kindest attention a wonderful and unusual English book which comes from Poland. It has been found on the net by some lucky chance. The text is aimed at those who would like to revise the whole English Grammar, enrich the bulk and sit FCE exam. It comprises over 300 pages and 24 chapters, each of them starts with an episode of the exciting lifestory of Jet Itosu's, a Japanese who has arrived in the States with an important mission. The text is followed with a detailed description of the grammar structures used in the chapter. It comes in Polish but numerous English instances make it totally comprehensible for all non-Polish speakers of English. A bunch of various and thoughtfully planned exercises follows, it covers paraphrasing, completing sentences, word formation, conveying the sense, etc. There is Answer Keys section at the end which makes sense for those who use the book without a trainer.Purchase The very english you need. Angielski, jakiego potrzebujesz from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: oacute, wspania, znalezion, gdzie, szczeg, English, comes, description, grammar, structures