Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Maxi Taxi Starter WB


Maxi Taxi Starter WB

 
28

Maxi Taxi is a new course for elementary school pupils starting learining English.The course develops autonomy of learners through special sets of exercises and activities. It puts the emphasis on communication (games, role plays, information gap exercises). It is also an excellent coursebook for mixed-ability classes.

 

The instructions and some explanations are in Polish (see Preview).

 

Book description in Polish:

 

Podręcznik Maxi Taxi Starter:

 • jest zgodny z podstawą programową dla klas IV-VI zreformowanej szkoły podstawowej,
 • realizuje ścieżki edukacyjne,
 • przedstawia wiadomości kulturowe i międzyprzedmiotowe,
 • rozwija autonomię ucznia poprzez specjalne zestawy ćwiczeń do pracy własnej i samoocenę,
 • zawiera projekty Porfolio Europejskiego,
 • prezentuje nowe struktury w ciekawym kontekście poprzez historyjkę obrazkową z udziałem kosmicznych bohaterów,
 • zawiera ćwiczenia opcjonalne i dodatkowe dla klas o zróżnicowanym poziomie znajomości języka,
 • kładzie nacisk na komunikację poprzez gry, zgadywanki, odgrywanie ról bądź ćwiczenia z luką informacyjną (ang. information gap),
 • uwzględnia potrzeby uczniów o różnych stylach uczenia się,
 • uczy prawidłowej wymowy,
 • zawiera słowniczek angielsko-polski z zapisem fonetycznym, poszerzony o dodatkowe polsko-angielskie sekcje związane z tematyką poszczególnych rozdziałów,
 • zawiera dodatkowe materiały świąteczne.

Preview:

 

 

Maxi Taxi Starter WB

 

 

Maxi Taxi Starter WB

 

 

Maxi Taxi Starter WB

 

 

Maxi Taxi Starter WB

 

 

Maxi Taxi Starter WB

 

 

Maxi Taxi Starter WB

 

 

Maxi Taxi Starter WB

  
Purchase Maxi Taxi Starter WB from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: exercises, course, games, communication, emphasis, Starter