Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Only for teachers » Nowa Matura - Teacher's Guide


Nowa Matura - Teacher's Guide

 
39

A supplementary booklet for secondary school teachers preparing their students for the Matura exam in its basic and extended version. The texts tackle both theory and practice of the exam.

 

SPIS TREŚCI
1.    Nowa Matura wstęp        
1.1.    Egzamin ustny          
1.2.    Egzamin pisemny         
2.0    Nowa Matura: źródła       
3.    Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych. Kartoteka testu       
4.    Przykładowy test maturalny       
5.    Klucz odpowiedzi i zapisy nagrań do testów rozumienia ze słuchu        
6.    Ocenianie prac pisemnych i wypowiedzi ustnych     
6.1.    Formy wypowiedzi pisemnych       
6.2.    Kwalifikowanie i oznaczanie błędów      
6.3.    Ocenianie prac pisemnych na poziomie podstawowym      
6.3.1.    Krótka forma użytkowa
6.3.2.    Dłuższa forma użytkowa
6.4.    Ocenianie prac pisemnych na poziomie rozszerzonym       
6.5.    Ocenianie wypowiedzi ustnych. Zadania egzaminującego      
6.5.1.    Przeprowadzanie rozmów na poziomie podstawowym. Ocena wypowiedzi zdającego
6.5.2.    Przeprowadzanie rozmów na poziomie rozszerzonym. Ocena wypowiedzi zdającego
7.    Revise ForMatura Repetytorium: Przewodnik po książce       
7.1.    Układ Repetytorium       
7.1.1.    [A] Matura Grammar Builder
7.1.2.    [B] Matura Vocabulary Builder
7.1.3.    [C] Matura Skills Builder
7.1.4.    [D] Practice Test
7.1.5.    [E] Klucz z wyjaśnieniami + Zapis nagrań
7.2.    Jak korzystać z Rev/se ForMatura Repetytorium!        
7.3.    Przykładowe plany lekcji       
7.3.1.    PROPOZYCJA 1: Lekcja przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do matury
na poziomie podstawowym, nakierowana na ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu
oraz powtórzenie wiadomości o stronie biernej
7.3.2.    PROPOZYCJA 2: Lekcja przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do matury
na poziomie rozszerzonym, nakierowana na zapoznanie uczniów z zadaniem
egzaminacyjnym: prezentacja tematu
7.3.3.    PROPOZYCJA 3: Lekcja przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do matury
na poziomie podstawowym, nakierowana na powtórzenie i konsolidacje materiału
leksykalnego z pola semantycznego 'podróżowanie i turystyka'
7.3.4.    PROPOZYCJA 4: Lekcja przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do matury
na poziomie rozszerzonym, nakierowana na ćwiczenie sprawności słuchania
8.    Zakończenie     
9.    Spis treści Revise ForMatura Repetytorium      
10.    Przykładowe strony z Revise ForMatura Repetytorium  

 

Preview:

Nowa Matura - Teacher's GuideNowa Matura - Teacher's GuideNowa Matura - Teacher's Guide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Purchase Nowa Matura - Teacher's Guide from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Matura, texts, version, extended, tackle, theory