Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Multimedia » Audio » angielski - SITA - średnio zaawansowany - intermediate English audio course (for Polish speakers only)


angielski - SITA - średnio zaawansowany - intermediate English audio course (for Polish speakers only)

 
18

Język angielski - średnio zaawansowany - część 1

Tematy lekcji: Opinie na temat wpływu środkow masowego przekazu, Prywatne i państwowe stacje nadawcze, Komputer w naszym codziennym życiu, Jak starać się o pracę, Zbrodnia i przemoc, Zanieczyszczenie środowiska jest sprawą każdego z nas, Wrażenia z Anglii, Rozważania o starzeniu się, W poszukiwaniu nowego domu.

Gramatyka: przymiotnik czy przysłowek, zdania względnie określające, Past Continous, strona bierna w czasie przeszłym, użycie imiesłowu zamiast zdania względnego, przedimek określony, mowa zależna, ułomne czasowniki modalne.

Ilość słow i zwrotow - 644 (bez słow i zwrotow w gramatyce).
Czas nagrania ok 40 minut

Język angielski - średnio zaawansowany - część 2

Tematy lekcji: Zmieniający się przemysł, Skutki bezrobocia, Sport i wypoczynek, Geografia, Biblioteka, Transport, Niedole konsumentow, Teatr, Rząd, Urlop.

Gramatyka: liczebniki porządkowe, wyrazy określające liczbę i ilość, nazwy krajow i miejscowości, zaimek nieokreślony one, kolejność czasow w zdaniach warunkowych, So, Neither/Nor, strona bierna w czasie przyszłym, to want.

Ilość słow i zwrotow - 626 (bez słow i zwrotow w gramatyce).
Czas nagrania ok 40 minut
Not registered yet? We'll like you more if you do!Purchase angielski - SITA - średnio zaawansowany - intermediate English audio course (for Polish speakers only) from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: English, intermediate, course, angielski, skills