Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Fiction literature » Halina Poświatowska: Indeed I love... / Właśnie kocham... - Bilingual


Halina Poświatowska: Indeed I love... / Właśnie kocham... - Bilingual

 
22

Bilingual edition: English/Polish
Wydawnictwo Literackie | ISBN 8308027539 | 1997 | 236 pages
The first Polish-English edition of poems by Halina Poświatowska - a renowned and greatly popular figure in female lyrical poetry in Polish post-war literature.
"Despite the passing of time Poświatowska is not forgotten by the readers. It is as if Poświatowska's charm could be sensed through her poems and acquired a special appeal. Perhaps she enchants with her feminine charm but at the same time she impresses with her existential courage." From Afterword by Anna Nasiłowska .

Pierwsze polsko-angielskie wydanie wierszy Haliny Poświatowskiej - cieszącej się uznaniem i niezwykłą popularnością przedstawicielki liryki kobiecej w polskiej literaturze powojennej.
„Mimo upływu czasu nie zapominają o poetce czytelnicy; jakby urok Poświatowskiej był czytelny poprzez jej poezję i miał szczeglną siłę przyciągania. I tak chyba jest - Poświatowska czaruje kobiecym wdziękiem, ale jednocześnie imponuje egzystencjalną odwagą". Z posłowia Anny Nasiłowskiej
Purchase Halina Poświatowska: Indeed I love... / Właśnie kocham... - Bilingual from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Poswiatowska, Poswiatowskiej, poems, Halina, Bilingual, Po347wiatowska, Po347wiatowskiej, edition, figure, female, popular, lyrical, Po347wiatowska