Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Fiction literature » Tadeusz Różewicz Selected poem / Poezje wybrane - Bilingual


Tadeusz Różewicz Selected poem / Poezje wybrane - Bilingual

 
21

Bilingual edition: English/Polish

Wydawnictwo Literackie | ISBN 8308025641 | 1994 | 335 pages | 2nd Edition
“Rożewicz's search for an absolute transparency of style articulates the moment of the poem as a kind of nothing that happens nowhere in particular, as if his personal biography disappears each time he sets words on paper — sets words in scorn of words to create an invisible anti-poetry which we seem not to read but to look through at some terrible fact that can never be pinned down, described, or sung.”

Ze „Skrywając się w sobie: poezje Rożewicza” Toma Paulina „Rożewicz poszukując absolutnej przejrzystości stylu wypowiada moment wiersza jako swego rodzaju nic, ktre nie wydarza się w żadnym określonym miejscu — tak jakby osobista biografia autora znikała za każdym razem, gdy kładzie on słowa na papier — kładzie słowa w pogardzie dla słw, aby tworzyć niewidzialną antypoezję, ktrą nie tyle czytamy, ile raczej spoglądamy przez nią na pewne przeraźliwe fakty — nie do ustalenia, opisania czy wyśpiewania.” From ” Hiding Itself in Itself: the Poetry of Rożewicz” by Tom Paulin 

Purchase Tadeusz Różewicz Selected poem / Poezje wybrane - Bilingual from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: rozewicz, tadeusz, poem, poems, Bilingual, mdash, words, si281, s322owa, k322adzie, through, terrible, never, words