Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Dictionaries and Encyclopedias » SLOWNIK MULTIMEDIALNY ANGIELSKO - POLSKI POLSKO - ANGIELSKI


SLOWNIK MULTIMEDIALNY ANGIELSKO - POLSKI POLSKO - ANGIELSKI

 
64

Angielsko-polski, polsko-angielski słownik Collinsa to nowoczesna, multimedialna aplikacja opracowana w oparciu o dwujęzyczny słownik pod redakcją prof. dr hab. Jacka Fisiaka.Słownik Collinsa zawiera 80.000 haseł, ponad 120.000 znaczeń i prezentuje obecny stan mówionego i pisanego języka angielskiego. Obejmuje ponadto tysiące idiomów, utartych fraz, wyrażeń z języka potocznego oraz zdań ilustrujących sposób ich użycia. Słownik posiada dwa interfejsy - standardowy i graficzny - oraz współpracuje z edytorami tekstu w środowisku Windows.

SŁOWNICTWO
Słownik Collinsa uwzględnia obecny stan języka mówionego i pisanego, prezentując tysiące idiomów, utartych fraz i zwrotów oraz zdań ilustrujących sposób ich użycia. Obszerne słownictwo pomaga użytkownikowi zrozumieć język gazet, czasopism i współczesnej literatury angielskiej. Uwzględnia w szerokim zakresie współczesne słownictwo biznesu i elektroniki biurowej. Zawiera powszechnie stosowane skróty i akronimy. Określa wartości stylistyczne i poziomy użycia prezentowanych haseł.

FUNKCJONALNOŚĆ
Aplikacja słownika została przygotowana tak, aby była łatwa w obsłudze, a jednocześnie w pełni funkcjonalna. Zapewnia wszystkie niezbędne mechanizmy do szybkiego wyszukiwania haseł, wykorzystując optymalne algorytmy przeszukiwania baz danych. Jednym z elementów wyróżniających ją od innych słowników jest moduł testujący, który pozwala na sprawdzanie znajomości wyszukiwanych uprzednio haseł. Niewątpliwą zaletą jest przygotowanie jej w dwóch różnych interfejsach obsługi: graficznym i standardowym.

GŁÓWNE CECHY PROGRAMU
 • wyczerpujące opisy haseł - do każdego hasła dołączona jest lista jego najważniejszych znaczeń oraz zdania ilustrujące prawidłowe użycie danego słowa lub zwrotu;
 • możliwość zmiany kierunku tłumaczenia - użytkownik może wybrać opcję wyszukiwania angielskiego odpowiednika polskiego zwrotu lub na odwrót;
 • skrótowe opisy haseł - informują użytkownika, jaką częścią mowy jest wyszukane słowo, a także, czy należy ono do brytyjskiej, amerykańskiej, czy też innej wersji języka angielskiego;
 • zestaw przydatnych tabel, m.in.: lista czasowników nieregularnych, liczebniki, czasy;
 • nagrania wymowy wszystkich haseł angielskich wykonane przez lektorów anglojęzycznych;
 • opcja SZUKAJ - program wyszukuje hasła według opisu podanego przez użytkownika;
 • opcja HISTORIA - umożliwia obejrzenie listy wcześniej wyszukiwanych słów wraz z opisami;
 • opcja KARTKA - opis wybranego zwrotu może pozostać na ekranie w osobnym oknie, niezależnie od dalszego korzystania ze słownika;
 • funkcja TESTER - moduł ten pozwala na sprawdzanie znajomości wcześniej zanotowanych słówek.

  Słownik Collinsa rekomendowany jest przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich do nauki języka angielskiego, tłumaczenia tekstów i pracy codziennej. • Purchase SLOWNIK MULTIMEDIALNY ANGIELSKO - POLSKI POLSKO - ANGIELSKI from Amazon.com
  Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


  Tags: Collinsa, S322ownik, j281zyka, przez, angielskiego