Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Coursebooks » Słownictwo angielskie dla zaawansowanych


Słownictwo angielskie dla zaawansowanych

 
316

Książka składa się z 26 rozdziałów ćwiczeniowych poświęconych rozmaitym kategoriom leksykalnym. Adresowana jest do osób, które posiadają co najmniej dobrą znajomość leksykonu języka angielskiego, a których dążeniem jest poszerzenie praktycznej wiedzy oraz sprawdzenie jej przy zastosowaniu zadań wymagających większego wysiłku. Książka ta z pewnością przyda się także tym, którzy pragną utrwalić nabytą wiedzę lub dokonać powtórki materiału przed praktycznym egzaminem z języka angielskiego na poziomie FCE, CAE lub PROFICIENCY.
========adapted translation via Google:
English vocabulary for advanced - The book consists of 26 chapters devoted to various categories. For persons who have at least a good knowledge of English lexicon, and whose objective is to extend the practical knowledge and see it for the use of tasks requiring greater effort. This book is certainly useful also to those who wish to consolidate acquired knowledge or a repetition of the material before the practical exam in English at FCE, CAE or PROFICIENCY.
 
BOOK IS FULL IN ENGLISH!
 

Not registered yet? We'll like you more if you do!

See the MIRRORS for the version with keysPurchase Słownictwo angielskie dla zaawansowanych from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: knowledge, English, practical, PROFICIENCY, before