Make us homepage
Add to Favorites
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Main page » Dictionaries and Encyclopedias » Tlumacz i Slownik Jezyka Angielskiego - English-Polish Dictionary


Tlumacz i Slownik Jezyka Angielskiego - English-Polish Dictionary

 
53

ENGLISH-POLISH
DICTIONARY/TRANSLATOR
For Speakers of Polish
OPCJE
najnowszy i najlepszy moduł tłumaczący
, dokonujący bardzo zaawansowanej analizy składniowej, gramatycznej i semantycznej;

 • kilkanaście trybów pracy, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem, zachowując formatowanie oryginału;
 • udoskonalona opcja tworzenia i zmiany słownika użytkownika;
 • obsługa wielu słowników użytkownika; można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
 • możliwość zapamiętania przetłumaczonych zdań w archiwum pozwala wykorzystać raz dokonane tłumaczenie przy późniejszym tłumaczeniu tekstów podobnych � np. zawierających powtarzające się fragmenty;
 • bardzo rozszerzone słowniki programu z setkami tysięcy zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
 • rozbudowane słownictwo ekonomiczne, prawnicze i techniczne;
 • opcje gramatyczne pozwalają zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne danego języka;
 • możliwość korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
 • możliwość otwarcia wielu dokumentów w oknie programu;
 • opcja syntezy mowy pozwala poznać wymowę całego tekstu lub poszczególnych słów;
 • tłumaczy m.in. pliki tekstowe, dokumenty Word, dokumenty w innych formatach, strony internetowe, a także bieżącą zawartość schowka; umożliwia zapis m.in. w formacie Word;
 • zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na łatwą i dokładną analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
 • wybór spośród 105 kontekstów tematycznych pozwala na dokładne dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
 • możliwość automatycznego wykrywania i doboru profilu tekstu,
 • możliwość wyboru brytyjskiego lub amerykańskiego wariantu języka angielskiego;
 • opcja zapisania tekstu źródłowego i tłumaczenia w jednym pliku � przydatne dla osób pracujących nad długimi tłumaczeniami;
 • możliwe jest przetłumaczenie i wyświetlenie w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach ( za pomocą gorącego klawisza);
 • dołączony jest osobny program do tłumaczenia wielu plików jednocześnie;
 • rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program;
 • inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie i dziesiątki innych;
 • gramatyka języka angielskiego dostępna w formie pliku pomocy.

WIELKI SŁOWNIK

Słownik programu jest największym słownikiem komputerowym w Polsce: liczy on 1.270.000 haseł, które mają 2.360.000 tłumaczeń. Jest w pełni funkcjonalny i może być używany samodzielnie. Znaleźć w nim można setki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł, przykłady użycia wyrazów angielskich oraz objaśnienia odnośnie użycia właściwego odpowiednika. Istnieje m.in. możliwość odtworzenia wymowy danego wyrazu, dzięki czemu możemy poznać jego poprawną wymowę angielską. Umieszczona jest też transkrypcja fonetyczna, podobnie jak w dobrych słownikach książkowych. Interfejs słownika umożliwia m.in. wyszukiwanie ciągów znaków, zwrotów z danym wyrazem, dodawanie własnych komentarzy, słów i znaczeń, a także podgląd znaczeń słów zaznaczonych w innych programach. Można w nim też odnaleźć wszelkie formy odmiany wyrazów, a także informacje o odmianie słów odmieniających się nieregularnie (formy nieregularnej liczby mnogiej, czasu przeszłego, imiesłowu biernego itp.)

 

INTEGRACJA

Program umożliwia tłumaczenie dokumentów bezpośrednio w oknie edytora Microsoft Word, stron internetowych bezpośrednio w oknie przeglądarki Internet Explorer lub Mozilla Firefox, a także tłumaczenie arkuszy kalkulacyjnych w Microsoft Excel, prezentacji w Microsoft PowerPoint oraz wiadomości w Microsoft Outlook.

 

TŁUMACZ STRON INTERNETOWYCH

Tłumacz stron internetowych jest samodzielnym programem współpracującym z przeglądarką Internet Explorer 4.0 i jej wyższymi wersjami. Tłumaczy strony internetowe w języku angielskim i polskim bezpośrednio w oknie przeglądarki.
Purchase Tlumacz i Slownik Jezyka Angielskiego - English-Polish Dictionary from Amazon.com
Dear user! You need to be registered and logged in to fully enjoy Englishtips.org. We recommend registering or logging in.


Tags: Angielskiego, t322umaczenia, s322ownik, Polsce, dost281pnych, Polsce, Angielskiego